Hva er et stjernetegn?

Stjernetegnene
Stjernetegnene, Dyrekretsen, eller zodiaken er et begrep innen astrologi og referer til et imaginært (tenkt) belte rundt jorden som heller 23,5 grader i forhold til ekvator. Dyrekretsen kalles også for ekliptikk. Den kan også ses på som en gradskive som solen følger gjennom årets gang. For oversiktlighetens skyld ble den delt inn i tolv 30 graders deler, som hver fikk navn etter stjernebilder. Astrologer sier at solen står i ‘væren’, mens astronomene kaller det samme for null grader.

Innen medisin
Stjernetegnene var også viktig i medisinen i eldre tider da en trodde at de forskjellige stjernetegnene hadde innflytelse på forskjellige kroppsdeler.

Innen astrologien
I astrologien er hvert enkelt stjernetegn blitt tilknyttet bestemte kjennetegn og egenskaper. I grupper på tre er stjernetegnene tilknyttet de fire elementer, som er ild (væren, løven og skytten), jord (tyren, jomfruen og steinbukken), luft (tvillingen, vekten og vannmannen) og vann (krepsen, skorpionen og fiskene).

Inndeling
I vestlig astrologi er et år inddelt i 12 perioder som er tilknyttet et såkaldt stjernetegn. En person som er født i en bestemt periode siges at tilhøre et bestemt stjernetegn. De 12 stjernetegn er:

Væren (Aries) 21. mars – 20. april
Tyren (Taurus) 21. april – 20. mai
Tvillingene (Gemini) 21. mai – 21. juni
Krepsen (Cancer) 22. juni – 23. juli
Løven (Leo) 24. juli – 23. august
Jomfruen (Virgo) 24. august – 22. september
Vekten (Libra) 23. september – 21. oktober
Skorpionen (Scorpio) 22. oktober – 21. november
Skytten (Sagittarius) 22. november – 21. desember
Steinbukken (Capricorn) 22. desember – 19. januar
Vannmannen (Aquarius) 20. januar – 19. februar
Fiskene (Pisces) 20. februar – 20. mars

Stjernetegn er en populær betegnelse for det, der innenfor astrologien kales soltegn.